Lava Lab Impressum

Štab:

Direktor: Mladen Jović

Urednik: Dragan Stojanović

Foto urednik: Nikolina Mihaljević

Dizajn, prelom, održavanje: Nikolina Mihaljević

PR: Leposava Rašković

Novinar: Aleksandar Latas

Saradnik: Boško Orlić

Preporuke:

GASITIS | Dragan Stojanović

CURA FINA | Nikolina Mihaljević

FUNHOUSE | Tomas Čonti

ALA | Aleksandar Latas

POPAJ | Aleksandar Mandić

SVILENA SREMICA | Leposava Rašković

Kolumne:

PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI | Dragan Stojanović

NE PRISTAJEM | Boško Orlić