Kvazari (Quasar ili Quasi-stellar radio source) su neobična nebeska tela. Naziv su dobili jer izgledaju kao zvezde, ali to nisu, pa ih zovu kvazi zvezde. Kvazari se nalaze u udaljenom delu svemira. Do nama najbližeg se može stići za 780 miliona svetlosnih godina, a do najudaljenijeg nikako. Ti kvazari se nalaze na rubu svemira, nastali su pre 13 milijardi svetlosnih godina, kada je svemir bio mlad i zdrav kao ruža. Drugim rečima, kvazari se ubrajaju među najstarije objekte u vasioni. To nije sve. Kvazi zvezde sijaju jače od svega u kosmosu. Zrače kao stotinu standardnih galaksija. Taj sjaj zapravo znači da kvazari emituju ogromnu energiju i to na svim talasnim dužinama. Oni zrače u mnogim delovima elektromagnetnog spektra, uključujući radio-talase, infracrveno zračenje, vidljivu svetlost, ultraljubičastu, X zrake i gama zrake.

Fascinantni objekti, zar ne? Uz sve to oni i pevaju. Otud i u preporukama koje se odnose na kulturni sadržaj. Kvazari su umetnici, na neki način. Radio teleskopi godinama snimaju raspevane kvazare. Umetnici koji vole svemir sviraju s njima. Sigurno je uzbudljivo svirati s objektom koji je star koliko i svemir i koji bljuje neverovatnu količinu energije.

Poslušajte kako zvuči jedan jam session s čudesnim kvazarima.

Pogledajte i druge Lava LAB preporuke ovde.