Aleksandar Zečević je naučni radnik, profesor univerziteta Santa Klara u Kaliforniji. Autor je mnogih knjiga na engleskom jeziku od kojih je za sada na srpski jedino prevedena „Istina, lepota i granice znanja: put od nauke do religije“.

Reč je o dobro napisanoj knjizi koja nam objašnjava osnove kvantne fizike i mehanike na jednostavan način. I ide korak dalje, budi maštu i kreaciju čitalačkog uma. Religija i nauka, duša i telo. Možemo gledati na telo kao na hladnu materiju kojoj treba duša da bi živelo ili kao na telo koje je čist biološki robot koje radi nekim svojim mehanizmom dok samo sebe ne potroši.

Srećom pa živimo u dobu kad nam je dozvoljeno da biramo kako ćemo da živimo i u šta da verujemo. Nije uvek bilo tako, čak i oni koji su bežali sa časova istorije to znaju. Neke su se stvari menjale kroz istoriju, a neke nisu. Napredovalo se mnogo, pogotovo u zadnjih sto godina. Mnogi odgovori su dati, ali opet možda onaj najvažniji nije. Odakle dolazimo i gde idemo? Da li sve ima svrhu ili samo živimo da bi živeli. Bilo je raznih perioda u istoriji čovečanstva. Nekad je nauka bila dominantna, a nekad religija. Da li je došlo vreme da rade zajedno?

Svemir je ogroman. Možda krije mnoge tajne, a možda je samo prazan i nem. Možda smo mi njegov najvredniji biser i centar univerzuma. Početkom 20. veka šetali su mnogi pametni ljudi. Šetajući rodili su kvantnu fiziku. Ona je krenula da otvara nove vidike čije krajeve možda nikad nećemo moći da vidimo. Treba nam specijalni dvogled koji još nije napravljen kako bi mogao da dobaci tako daleko.

Ako je nauka jedno okno dvogleda, a religija drugo, to bi možda moglo biti rešenje i formula da napravimo dovoljno jak dvogled da vidimo suštinu postojanja svega. Upravo tako sam ja shvatio knjigu Aleksandra Zečevića „Istina, lepota i granice znanja: put od nauke do religije“.

Pogledajte i druge Lava LAB preporuke ovde.