Lava Lab
Impressum

Direktor: Mladen Jović

Urednik: Dragan Stojanović

Foto urednik: Dragutin Savić

Dizajn, prelom, održavanje: Nikolina Mihaljević

Novinar: Aleksandar Latas

Saradnik: Aleksandar Mandić

Preporuke:

GASITIS | Dragan Stojanović

CURA FINA | Nikolina Mihaljević

FUNHOUSE | Tomas Čonti

ALA | Aleksandar Latas

POPAJ | Aleksandar Mandić

SVILENA SREMICA | Leposava Rašković

Lava Lab kontakt

Pišite nam ako vam se sviđaju tekstovi. Ili ako vam se ne sviđaju, takođe. Otvoreni smo za sve sugestije, primedbe, pohvale i pokude.
Vaš Lava LAB tim entuzijasta.

7 + 7 =