Priča kaže da do sutra možemo nabrajati vrhunske muzičke interpretatore, dakle, ne govorimo o kompozitorima, već o osobama koje muziku predstavljaju publici (to ne isključuje da su oni komponovali dela koja interpretiraju, videti pod List). Kolokvijalno govorimo o sviračima, kojih je puno. Svi oni to rade maestralno. Ipak, malo je interpretatora koji su prevazišli okvire koji se mogu opisati standardnim muzičkim rečnikom, za one koji su zakoračili u nepoznato, skoro pa mistično. Jedan od njih je Glenn Gould i to posebno kada svira Baha. Već smo pisali o njegovoj interpretaciji Bahove Fuge i to ovde.

Sada vam preporučujemo interpretaciju u kojoj se sve izmešalo u jednu celinu, teško je odvojiti Gulda, Baha, Goldberg varijacije i klavir kao instrument. Kritičari govore o tome da se Guld poistovetio s klavirom, da su klavir i on jedno, da malo koji muzičar može tako da se „sjedini“ sa svojim instrumentom. Isto tako je pijanista povezan s Bahovom muzikom, organski i neponovljivo. Guld je možda i najveći interpretator i tumač slavnog baroknog kompozitora. Goldberg varijacije su biser u Guldovoj kolekciji.

Muzika koju svira kanadski pijanista dobija novo značenje, kako u čisto tehničkom smislu, tako i u snazi, izražajnosti, punoći, kvalitetu… Bah bi bio ponosan. Pre svega jer Bah nikada nije čuo kako zvuče njegova dela na klaviru. On jeste komponovao za instrumente s dirkama, ali ti instrumenti nisu mogli da održe ton duže od samog udarca, trajali su prekratko, Bah je to nadoknađivao genijalnim harmonskim rešenjima – pisao je brza arpeđa koja su davala utisak trajanja tona.

Bah je, dakle, anticipirao klavir, želeo je da komponuje za instrument koji još uvek ne postoji. Guld je ispunio Bahovu želju i to je uradio tako da muzika komponovana pre nekoliko vekova bude tumačena u ključu o kome je kompozitor najverovatnije razmišljao, ali i da prenose sve ono što je i zapisano, kao i ono što je ostavljeno za čitanje između redova.

Muzika koju vam preporučujemo je zapravo neobična saradnja dvojice genija. Ovo je svojevrsno putovanje kroz vreme, prevazilaženje vekova. Bah i Guld razgovaraju kao da vreme ne teče. Upravo tada nastaje čudesna muzika. Možete je poslušati ovde.

Pogledajte i druge Lava LAB preporuke ovde.