Jedna jednostavna pesma, snimljena u očajnim uslovima, a ostavlja tako snažan efekat na slušaoce. Pesma se zove, pazite sad, „Pesma koju niko do tada čuti nikada nije bio“. Ad hoc bend je nazvan, takođe ludo, „Duo trojica“.

Slika i ton koji su pred vama zapravo su istrgnuti iz dokumentarno-igranog filma „Rudarska opera“. Ipak, iako izvađeni iz celine, tih nekoliko minuta je toliko emotivno i dirljivo da izaziva u slušaocu dvostruku želju, koja je pritom i kontradiktorna: želite da slušate ponovo i ne možete više da se vraćate na početak.

Kontekst. Filmska priča ide ovako: Milena Marković dolazi u Bor da bi postavila na scenu predstavu Bertolda Brehta „Opera za tri groša“. Njena ideja je bila da ceo projekat uradi s ljudima iz Bora. Sve vreme blisko sarađuje s dvojicom glumaca Miroslavom Mitrašinovićem i Sašom Lovićem. Kako traje rad na predstavi, tako svi akteri postaju bliski, druže se, razgovaraju i provode.

Kada je sve bilo završeno Milena je morala da napusti Bor. Pre samog odlaska na železničku stanicu Miroslav i Saša je ispraćaju pesmom koju su napisali posebno za tu priliku. Nema lepšeg i tužnijeg ispraćaja.

Pogledajte i druge Lava LAB preporuke ovde.