Lava Lab Impressum

Direktor: Mladen Jović

Urednik: Dragan Stojanović

Foto urednik: Dragutin Savić

Dizajn, prelom: Nikolina Mihaljević

Održavanje: Tomas Čonti

Novinar: Aleksandar Latas

Saradnik: Aleksandar Mandić

Preporuke pišu:

GASITIS | Dragan Stojanović

CURA FINA | Nikolina Mihaljević

FUNHOUSE | Tomas Čonti

ALA | Aleksandar Latas

POPAJ | Aleksandar Mandić

SVILENA SREMICA | Leposava Rašković