Anica Savić Rebac – antika u Novom Sadu

Ljiljana Vuletić u knjizi “Život Anice Savić Rebac” kaže da je Anica, uz Isidoru Sekulić i Kseniju Atanasijević, najučenija srpska žena, koja je iza sebe ostavila impresivan intelektualni opus.

Dunav – neiskorišćena šansa Vojvodine

Na našem delu Dunava nema dovoljno marina i luka pa inostrani turistički brodovi nemaju gde da pristanu. Nemamo ni dovoljno turističkih agencija koje nude krstarenja Dunavom i drugim rekama.

Totem protiv kuge u centru Novog Sada

Misteriozni spomenik (totem ili obelisk) Sveto Trojstvo dominirao je centrom Novog Sada 167 godina, a trebalo je da sačuva Novi Sad od kuge. Novosađani su spaseni, kuga nije ušla u grad.

Istina o ocu novosadske siročadi

Malo je gradonačelnika čijim su radom Novosađani bili zadovoljni. Grigorije Janković je jedan od njih. Za gradskog načelnika izabran je 1810. i za 12 godina je uradio mnogo za gradsku sirotinju.

Kako je propao novosadski Soprano

Novi Sad su vodili brojni gradonačelnici, neki su doprineli razvoju grada, dok su ga drugi upropastili. Bilo je i onih koji nisu radili ništa. Krajem 18. veka Novi Sad je vodio Jozef Sopron.

Kad je Novi Sad bio Amerika

Od 1953. do 1960. novosadska privreda se razvija nezamislivo brzo: društveni proizvod je povećan za 480 odsto, a broj zaposlenih za 260 odsto. Ključ je bila industrijska proizvodnja.

Arhiva