Misteriozni spomenik (totem ili obelisk) Sveto Trojstvo dominirao je centrom Novog Sada 167 godina, a trebalo je da sačuva Novi Sad od kuge. Novosađani su spaseni, kuga nije ušla u grad.