Tema: Turizam

Vojvodina se shvata na biciklu

Cikloturizam jeste sve popularniji u Vojvodini ali nedostaje uređenih staza, kontrola postojećih, koje uništava motorni saobraćaj, više kampova namenjenih biciklistima i smeštajnih kapaciteta.

Banje u Vojvodini

Naše banje poznate su po najkvalitetnijem peloidu (lekovito blato) i najtoplijim izvorima. Turista i pored svega toga nema. Na propadanje domaćih banja između ostalog uticali su i loši zakoni.

Bitka kod Petrovaradina

Advokat Dejv Votson iz Škotske oduševljen je istorijom Balkana, a posebno mu je zanimljiva Petrovaradinska bitka, toliko da je osmislio i napravio igru u kojoj može da se rekonstruiše cela bitka.

Dunav – neiskorišćena šansa Vojvodine

Na našem delu Dunava nema dovoljno marina i luka pa inostrani turistički brodovi nemaju gde da pristanu. Nemamo ni dovoljno turističkih agencija koje nude krstarenja Dunavom i drugim rekama.

Kuća bana Jelačića

Zgrada u kojoj je rođen Josip Jelačić građena je od 1745. do 1747. godine i jedna je od najlepših baroknih građevina u Petrovaradinu a kako kažu poznavaoci jedinstvena je u Vojvodini.

Vojno groblje na Trandžamentu

Staro vojničko groblje u Petrovaradinu jedinstven je istorijski spomenik jer su tu sahranjeni vojnici nekoliko nacija, konfesija i rodova u periodu od kraja 17. do sredine 20. veka.

Arhiva